Site Assist Professional

ย้อนกลับเป็นหนุ่ม-สาวได้จริง!

ไบโอสเปรย์ ไบโอสเปรย์ราคาประหยัดกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน เพื่อเพิ่มความสมดุลให้ร่างกาย

เลือกข้อมูลที่ต้องการ phoneยินดีให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ.. โทรหาเรา ได้โดยตรงที่...
086 588 1123(True),
087 561 3469(Dtac),
087 060 7359(AIS)

ผลิตภัณฑ์ขายดีที่สุด !

 


ขนาด 60 มล.กระตุ้นต่อม พิตูอิตารี่ ใต้สมอง ให้หลั่ง ฮอร์โมน เจริญวัย (HGH) อย่างเป็นธรรมชาติเข้าสู่ร่างกาย ไบโอสเปรย์ เป็นผลิตภัณฑ์ธรรม ชาติที่บริสุทธิ์และปลอดภัย 100 %

»อ่านรายละเอียด

HGHรู้จัก ฮอร์โมนเจริญวัย (HGH)

เป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างโดยต่อม พิตูอิตารี่ใต้สมอง ฮอร์โมนนี้เป็น โปรตีน ที่มีกรดอะมิโนอยู่ทั้งหมด 191 โมเลกุล ถูกสร้างขึ้นมา โดยธรรมชาติเพื่อควบคุม การเจริญเติบโต,แบ่งเซลล์ และการทำงาน ของเซลส์


»อ่านฮอร์โมนเจริญวัยเพิ่มเติม

ข้อเสนอพิเศษ

biospray gift sethealthy.com แด่ทุกท่านสำหรับการสั้งซื้อชุดพิเศษ 4 กล่องลดเพิ่ม รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ เรา เบอร์โทรศัพท์ (087) 561 -3469

»ดูรายการพิเศษทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมาย

เนื้อหา ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและเป็นการให้ข้อมูล เท่านั้น และไม่ได้มีความหมายในเชิงคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติทางการแพทย์

ไม่ ควรปฏิบัติตามโดยอ้างอิงเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้เพียง อย่างเดียว กรุณาปรึกษาแพทย์ของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือข้อมูลใดๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้

ส่วน ข้อมูลที่อยู่ในจดหมายข่าวและรายงานพิเศษของเราถือได้ ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ตามการพิจารณาของบริษัทและผู้เขียนบทความ แต่อย่างไรก็ตามผู้อ่านจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของตนเองเกี่ยว กับการตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเสียก่อน  บริษัทและผู้เขียนบทความจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือผลจากการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้อ่าน ที่ผู้อ่านเป็นผู้ตัดสินใจที่จะดำเนินการด้วยตัวเอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมาย

ท่านเข้าถึง Website นี้โดยความเสี่ยงของท่านเอง เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลที่ทันสมัยบน Website แต่อย่างไรก็ตามท่านต้องรับความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้อง และ/หรือ การใช้ และ/หรือ ในการเชื่อถือข้อมูลที่ระบุไว้บน Website

Website นี้เผยแพร่เพื่อการให้ข้อมูลเป็นการทั่วไป ข้อมูล เนื้อหา หรือสาระที่อยู่ใน Website ให้ไว้ตามที่ "เป็นอยู่" เท่านั้นโดยไม่มีการให้คำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมาย หรือโดยประการอื่นใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการให้คำรับรองโดยนัย ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นการทั่วไปตามที่ได้บรรยายไว้ และเหมาะสมตามสมควรสำหรับวัตถุประสงค์แห่งการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางประการใดเป็นการเฉพาะของสินค้าที่ขาย หรือจำหน่ายโดยเรา บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทในเครือ

เราจะไม่รับผิด ชอบต่อท่านหรือบุคคลภายนอกไม่ว่าภายใต้สัญญา ละเมิด การประมาทเลินเล่อ หรือประการอื่นสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหาย อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายในเชิงลงโทษที่อ้างว่าเกิดจากการเข้าสู่ ระบบ (รวมถึงการที่อ้างว่าได้รับ ไวรัสจาก Website นี้) หรือการที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือเกิดจากการใช้ข้อความใน Website รวมทั้ง ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที่แสดงบน Website ที่เรามีสิทธิเชื่อมโยงหรือเข้าถึงสาระต่าง ๆ จัดทำโดยบุคคลภายนอก แม้เราจะประมาทเลินเล่อก็ตาม หรือถ้าหากเรารับการเตือนให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหาย ข้อจำกัดเรื่องความรับผิดนี้จะปรับใช้กับ Website อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับ Website นี้ด้วย

อ่านบทความด้านสุขภาพ

ดูผลิตภัณฑ์ของเรา