การจัดส่ง

จัดส่งด้วยไปรณีย์ด่วนพิเศษ

เราจัดส่งด้วย ems ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ตลอดเส้นทาง จนถึงผุู้รับ โอนชำระเงินเช้า เราจัดส่งช่วงบ่าย ท่านที่อยู่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สามารถรับไบโอสเปรย์ ในวันรุ่งขึ้นได้เลย ส่วนจังหวัดอื่น ๆ อย่างช้า ประมาณ 2 วัน ทำการภายหลัง ชำระเงินค่าไบโอสเปรย์แล้ว สำหรับกรณีล่าช้า เกิดจากการสั่งซื้อในวันหยุดยาว เราจึงแนะนำว่า กรณีที่ท่านต้องการนำไบโอสเปรย์ ไปด้วยในวันหยุดผักผ่อนยาว กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 - 5 วัน เพื่อรับประกันว่า ท่านจะได้ไบโอสเปรย์ ทันตามกำหนดการเดินทาง หรือ นำไปฝากบุคคลอันเป้นที่รัก ณ. ต่างแดน

ขอบคุณครับ