อย.

Credits

อาหารและยา:

สินค้าที่เราจำหน่าย ได้ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการอาหารและยายาเรีรยบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบได้จากข้างกล่อง พร้อมทั้งวันเดือนปี หมดอายุ